Ilustrace internetové sítě

Dostupnost

Ověřte si dostupnost našeho internetu na Vaší adrese (můžete použít i číslo adresy z RUIAN)

  Minimální hodnota rychlosti odpovídá alespoň 30 % hodnoty rychlosti inzerované.

  • Hodnota běžně dostupné rychlosti odpovídá alespoň 60% hodnoty rychlosti inzerované a je dostupná v 95% času během jednoho kalendářního dne.
  • Minimální rychlostí se rozumí nejnižší rychlost stahování (download) nebo odesílání (upload) dat, kterou se příslušný poskytovatel služby přístupu k internetu smluvně zavázal koncovému uživateli poskytnout.
  • Hodnoty uváděných rychlostí odpovídají TCP propustnosti transportní vrstvy dle referenčního síťového modelu ISO/OSI. Uváděnou jednotkou jsou numerické hodnoty v bitech za sekundu.
  • Za velkou trvající odchylku od běžně dostupné rychlosti stahování (download) nebo odesílání (upload) dat se považuje taková odchylka, která vytváří souvislý pokles výkonu služby přístupu k internetu, tj. pokles skutečně dosahované rychlosti odpovídající měřením stanovené TCP propustnosti pod definovanou hodnotu běžně dostupné rychlosti v intervalu delším než 70 minut.
  • Za velkou opakující se odchylku od běžně dostupné rychlosti stahování (download) nebo odesílání (upload) dat se považuje taková odchylka, při které dojde alespoň ke třem poklesům skutečně dosahované rychlosti odpovídající měřením stanovené TCP propustnosti pod definovanou hodnotu běžně dostupné rychlosti v intervalu delším nebo rovno 3,5 minutám v časovém úseku 90 minut.
  • Uváděné rychlosti jsou na samotné přípojce, rychlost není garantována na domácích wifi a jsou také ovlivňovány výkonem počítače a měřícího serveru.
  • Možnost připojení vlastním zařízením. V tomto případě je ale nutné zařízení schválit našimi techniky a garance služby je na přístupovém bodě.
  • Síť má nepřetržitý dohled a nepřetržitou zákaznickou linku.
  • V případě dvou neuhrazených faktur po splatnosti dojde k odpojení služby. Reaktivace je zpoplatněna jednorázově 500 Kč.
  • Výpovědní lhůta je 30 dní od doručení výpovědi. Smlouva je uzavřena na dobu neurčito. Zkušební doba je 7 dní.
  • U tarifu SeniorNet nutno doložit pobírání starobního důchodu.
  • Na 2,4 GHz již nepřipojujeme.
  • Ceny koncové včetně DPH.